Druckansicht der Internetadresse:

Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences

Chair of Plant Ecology - Prof. Dr. Steven Higgins

Print page

B.Sc. Christian Laag

Wissenschaftliche Hilfskraft

Bis 10/2016 beim Lehrstuhl für Pflanzenökologie
e-Mail: christian(at)laagonline.eu


Webmaster: Lehrstuhl Pflanzenökologie

Facebook Twitter Youtube-Kanal Instagram LinkedIn UBT-A Contact